13 października, 2023

Flis Niepodległości

Zawichost przed dziobemInicjatywa Flisu Niepodległości powstała z potrzeby szczególnego uczczenia Święta Niepodległości poprzez:
– łączenie społeczności ogólnopolskiej wokół symbolu jakim, od setek lat, jest dla rodaków rzeka Wisła
– wspólne celebrowanie prastarych zwyczajów wodniackich, w tym żeglarskich i flisackich
– upowszechniania dobrych wartości wodniackich.

Przedsięwzięcie ma charakter patriotyczny oraz integracyjny. Biorą w nim udział przedstawiciele lokalnych społeczności (okolicznych nadwiślańskich gmin), flisacy, osoby związane z kulturą flisacką, pasjonaci historii, oraz wodniacy z całego kraju.

Od 2019 roku, 11 listopada o świcie ze Starego Portu w Sandomierzu wyrusza replika historycznej łodzi, półszkuty towarowej – dubas „Sandomierka” oraz towarzyszące jej łodzie. Wszyscy armatorzy łodzi zabierają uczestników na wyprawę aby wspólnie celebrować Święto Niepodległości.
Dzień 11 listopada ma szczególne znaczenia dla ludzi Wisły: wodniaków, flisaków i mieszkańców nadwiślańskich miejscowości. To właśnie wzdłuż tej rzeki, na styku dzisiejszych trzech województw (Świętokrzyskie, Lubelskie, Podkaprackie), biegła niegdysiejsza granica zaborów: austriackiego, pruskiego i rosyjskiego. Mówi się, że rzeka, jako naturalna granica niegdyś dzieliła, często uniemożliwiając kontakt między ludźmi, miejscowościami, blokując handel czy przepływ ważnych społecznie informacji. Jednak, gdy poznamy lepiej kontekst i charakterystykę tego odcinka rzeki – od razu zauważymy, że lokalne społeczności nie traktowały Wisły jako przeszkody, często, wbrew zakazom zaborców przekraczając rzekę/granicę pod osłoną nocy.
Inicjatywa ta od 2019 roku zawsze była organizowana oddolnie, wspólnym wkładem finansowym organizatorów i włączających się obywateli.
W roku 2023, V Flis Niepodległości jest wydarzeniem towarzyszącym koncertu „Sandomierz pomiędzy górami”. Wierzymy, że delegacja muzyczna naszej tegorocznej wyprawy utworzy zespół o roboczej nazwie Fliss Kiss Hamba / Po Flisie Grali i wykona recital w trakcie w/w koncertu.

Zapraszamy!

pl_PLPolish