15 czerwca, 2022

Fundacja

Fundacja „Sandomierka” powstała na początku roku 2022.
Została założona przez osoby wywodzące się z różnych środowisk, których wspólną pasją jest
Sandomierszczyzna.
Wykorzystując doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia z dziedziny upowszechniania kultury tj. w zakresie pomysłodawstwa, przygotowania, realizacji i współorganizacji takich cyklicznych przedsięwzięć jak Festiwal Piosenki Wodniackiej „Szantomierz”, Dookoła Wody Festival, Gala Orderu Rzeki Wisły w Sandomierzu czy Flis Niepodległości Sandomierz – Zawichost – Sandomierz.

Ma na swoim koncie debiut w postaci współpracy z Towarzystwem Historycznym „Mały Wawel”, przy planowaniu, organizacji, koordynacji i realizacji pionierskiego projektu tzw. „sztafetowego flisu”, mającego na celu ceremonialne przekazanie worka „pszenicy baranowskiej” do Gdańska wykorzystując Rzekę Wisłę i flisaków pasjonatów.
Ponad dwudziestoletnia działalności założycieli, współpraca z wieloma podmiotami na rzecz regionu oraz Miasta, zaowocowała serią inicjatyw, których dużą część chcemy, nadal rozwijać pod szyldem Fundacja „Sandomierka”.